Reservation and prices

Prices

Važeće cijene su dostupne na upit ili putem rezervacijskih portala:
Booking.com,Hotels.com,TRIVAGO,Expedia group, te su podložne promjenama.

– 5%-10% popusta za plaćanja putem internet bankarstva – transakcijski.
– 10% – 20% popusta za 3 i više noćenja za stalne goste

Reservations directly:
e-mail: hotelmore@hotelmore.hr
tel: + 385 21 462 112

Reservation